KAPPERSBENODIGDHEDEN, HAARCOSMETICA EN KAPSALONINTERIEURS VOOR DE PROFESSIONELE KAPPER

. Agenda

24 september 2018 - Kappers BHV


Locatie: MW Hair&Beauty

Bedrijfshulpverlening
De belangrijkste taken van de BHV’er zijn:
het verlenen van eerste hulp
De BHV’er dient bij ongelukken in zijn bedrijf binnen 3 minuten ter plaatse te zijn en te kunnen starten met de bedrijfshulpverlening. (levensreddende handelingen)

het beperken en bestrijden van een beginnende brand
Ontruimen van een bedrijf
Vanwege acuut of dreigend gevaar (brand, instorting) kan het noodzakelijk zijn een bedrijf gedeeltelijk of geheel te ontruimen. De BHV’er heeft hierbij een gidsfunctie.

Communicatie
De bhv’er zorgt voor een correcte alarmering bij brand en ongelukken. Tevens moet de BHV’er professionele hulpdiensten (brandweer, politie, ambulance) kunnen informeren en begeleiden naar de plaats van ongeval.

Preventie
Van de BHV’er wordt een actieve rol verwacht bij het voorkomen van brand en ongelukken. Hij zal regelmatig vluchtwegen controleren en altijd alert moeten zijn op situaties die mogelijk gevaar opleveren voor collega’s en eventueel klanten.(obstakels bij de vluchtwegen, omgang gevaarlijke stoffen en de veiligheidsvoorschriften)